Hadice na technické plyny

KYSLÍK – EN 559
Tlaková hadice pro kyslík
ACETYLEN – EN 559
Tlaková hadice pro acetylén
PROPAN-BUTAN
Tlaková hadice na plyn Propan Butan
TWIN WELDING – EN 559
Hadice pro technické plyny, kyslík, acetylen
KYSLÍK – EN 559
Hadice pro kyslík ISO 3821
ACETYLEN – EN 559
Hadice pro acetylén, ISO 3821
PROPAN-BUTAN ISO 3821
Hadice pro acetylén, CNG+LPG