hadice na benzíny a oleje z PVC

PETROTEC PVC/SP
Tlaková a sací hadice pro ropné produkty
PETROTEC PVC/SP ANTISTATIC
Tlaková a sací hadice pro ropné produkty
PETROTEC PVC
Hadice pro beztlakou dopravu ropných produktů
PETROTEC PVC 10
Tlaková hadice pro oleje a benzíny
PETROTEC METAL PU
Tlaková a sací hadice pro dopravu ropných produktů